ANCRO
ANCRO

Bemutatkozó anyag

Belső ellenőrzés

 

A belső ellenőrzés fő elemei:

  • vezetők ellenőrző tevékenysége;
  • a tevékenységek részeként a folyamatokba épített ellenőrzés;
  • függetlenített belső ellenőrzés.

A belső ellenőrzés lehet:

  • Szabályszerűségi ellenőrzés: a jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak és vezetői rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálja, valamint azt, hogy a szabályzatok megfelelően támogatják-e a szervezet által kitűzött feladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását;
  • Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi ellenőrzés a bevételek és kiadások felhasználásának szabályszerűségére irányul, és vizsgálja, hogy a pénzügyi beszámolók megbízható képet nyújtanak-e a szervezet pénzügyi tevékenységeiről;
  • Rendszerellenőrzés: a szervezet működését vagy munkafolyamatait (ill. annak részeit) vizsgálja, szabályszerűségi, szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontból, valamint a szervezet fő célkitűzéseinek érdekében kialakított rend működését, működőképességét;
  • Teljesítmény-ellenőrzés: a szervezet előre meghatározott célkitűzéseinek elérése érdekében a rendelkezésre álló források felhasználásának gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét vizsgálja, nem csupán a szabályszerűséget;
  • Megbízhatósági ellenőrzés: a gazdálkodás szabályszerűségét vizsgálja, valamint azt hogy, az éves elemi költségvetési beszámolót minden lényeges szempontból a vonatkozó beszámoláskészítési elveknek megfelelően állították-e össze, a vizsgálat alá vont tranzakciók, a pénzforgalmi kimutatás, illetve az éves beszámoló nem tartalmaz-e lényeges téves állításokat, hibákat;
  • IT-rendszerek ellenőrzése: valamely IT-termék vagy rendszer által generált adatok megbízhatóságának, továbbá a rendszerekhez rendelt kontrollok alkalmasságának vizsgálata.